Læge Ole Wiberg

 

Praktisernde læge gennem 27 år

Diplomuddannelse i :

Manuel Medicin og Akupunktur

Har beskæftiget mig med manuel medicin i mere end 20 år og med akupunktur i mere end 15 år.

 

Åbningstider:

Klinikken er oftest åben om onsdagen

og kan kontaktes på:

 

manuelmedicinhorsens@gmail.com

 

Send en mail med navn og lidt om dine symptomer så vil du blive kontaktet snarest.

 

Adresse:

 

Horsens Sundhedshus

Grønlandsvej 1, 1 sal

8700 Horsens

 

Du finder klinikken for enden af den lange gang når du kommer ind i Sundhedshuset på 1 sal. Tag plads i ventearealet før træningssalen.

 

 

     Klinik for Manuel Medicin            

og  Akupunktur i Horsens        

Om Manuel Medicin:

Ved Manuel Medicin / Muskuloskeletal medicin benyttes manuelle teknikker til diagnosticering og behandling af lidelser og dysfunktioner herunder spændinger og smertetilstande i bevægeapparatet.

Den konventionelle lægelige diagnostik suppleres med manuelle teknikker til diagnosticering af fejlfunktioner og smertereaktioner i muskler, led og knogler - såvel i ryggen som i det perifere skelet. Behandlingen er videnskabelig dokumenteret.

 

Akupunktur:

Akupunktur er en ca. 3000 år gammel teknik oprindelig brugt i Kina. I klinikken anvendes den vestlige/naturvidenskabelige metode og benyttes hovedsageligt til behandling af smertetilstande.

 

Manuel medicin og Akupunktur:

Kombinationen af de to teknikker giver ofte en hurtig og god behandling af smertetilstande i bevægeapparatet.

 

Hvad kan jeg hjælpe med:

Formålet er at genskabe balance og behandle spændings- og smertetilstande i kroppen. Eks. nakke og rygsmerter, hovedpine, smerter og bevægehæmning i det perifere skelet, problemer efter ulykker m.m.

 

Hvordan:

Ved den første konsultation gennemgåes din problematik og du undersøges. Dette er grundlaget for diagnose og behandlingsplan. Du vil oftest også blive instrueret i øvelser til hjemmebrug.

Første konsultation har en varighed af 40-60 minutter

Jeg samarbejder gerne med bl.a. din egen læge, fysioterapeuter m.v.

 

Hvad skal du selv medbringe:

 

Evt. beskrivelser fra speciallæger og sygehuse

Medicinliste

 

Pris:

 

1.Konsultation: Kr: 900-

Inkluderer samtale, undersøgelse og behandling

 

Efterfølgende behandlinger: Kr: 550-

 

Der er mulighed for tilskud via "Danmark" ved akupunkturbehandling.