Manuel Medicins Klinik Horsens

Læge Ole Wiberg

Horsens Sundhedshus 2.salPraktisernde læge gennem 29 år

Diplomuddannelse i: Manuel Medicin og Akupunktur

Har beskæftiget mig med manuel medicin i mere end 25 år og med akupunktur i mere end 20 år.


Åbningstider:

Klinikken er oftest åben om onsdagen

og kan kontaktes på:


manuelmedicinhorsens@gmail.com


Send en mail med navn og lidt om dine symptomer så vil du blive kontaktet snarest.


Adresse:

Horsens Sundhedshus

Grønlandsvej 1, 2 sal

8700 Horsens


Du finder klinikken på 2.sal for enden af den lange gang.

Når du kommer ind i Sundhedshuset fra parkeringen på 1 sal. gå en etage op og helt frem til venteområdet før træningssalen for enden af gangen. 

Tag plads så kommer jeg og henter dig.


Om Manuel Medicin:

Ved Manuel Medicin / Muskuloskeletal medicin benyttes manuelle teknikker til diagnosticering og behandling af lidelser og dysfunktioner herunder spændinger og smertetilstande i bevægeapparatet.

Den konventionelle lægelige diagnostik suppleres med manuelle teknikker til diagnosticering af fejlfunktioner og smertereaktioner i muskler, led og knogler - såvel i ryggen som i det perifere skelet. Behandlingen er videnskabelig dokumenteret.


Akupunktur:

Akupunktur er en ca. 3000 år gammel teknik oprindelig brugt i Kina. I klinikken anvendes den vestlige/naturvidenskabelige metode og benyttes hovedsageligt til behandling af smertetilstande.


Manuel medicin og Akupunktur:

Kombinationen af de to teknikker giver ofte en hurtig og god behandling af smertetilstande i bevægeapparatet.


Hvad kan jeg hjælpe med:

Formålet er at genskabe balance og behandle spændings- og smertetilstande i kroppen. Eks. nakke og rygsmerter, hovedpine, smerter og bevægehæmning i det perifere skelet, problemer efter ulykker m.m.


Hvordan:

Ved den første konsultation gennemgåes din problematik og du undersøges. Dette er grundlaget for diagnose og behandlingsplan. Du vil oftest også blive instrueret i øvelser til hjemmebrug.

Første konsultation har en varighed af 40-60 minutter

Jeg samarbejder gerne med bl.a. din egen læge, fysioterapeuter m.v.


Hvad skal du selv medbringe:


Evt. beskrivelser fra speciallæger og sygehuse

Medicinliste


Pris:


1.Konsultation: Kr: 950-

Inkluderer samtale, undersøgelse og behandling


Efterfølgende behandlinger: Kr: 600-


Der er mulighed for tilskud via "Danmark" ved akupunkturbehandling.

Nogle forsikringsselskaber og private forsikringer dækker helt eller delvis betalingen, Du skal selv undersøge om det gælder for dig.

Jeg sender gerne Forsikringsselskabet opl om hvem jeg er og hvilke behandlinger jeg tilbyder.